"

Thảm thang 2 hàng rèn tốc độ, không dịch chuyển, không trơn trượt Double Roll Out Ladder MDBuddy MD1378

Giá: Liên hệ

Thích hợp để đào tạo độ nhạy, khả năng phản ứng và khả năng nhảy