"

Rào cản huấn luyện tốc độ, sự nhanh nhẹ MDBuddy MD1371

Giá: Liên hệ

Thích hợp để đào tạo độ nhạy, khả năng phản ứng và khả năng nhảy